Wednesday, May 21, 2008

செவிலியர் தினம் ‍- மே 12.

2008 மே 12 அன்று திங்கள் கிழமை உலக செவிலியர் தினம் தாரபுஅர்ம் சி. எஸ். ஐ. மிஷன் மருத்துவமனையில் வெகு விமரிசையாக அனுசரிக்கப் பட்டது


No comments: